Skip to main content Skip to search

Rejestracja i zgłoszenia W SOKA BAU

Dotyczy wykonywania w Niemczech działalności w ramach przemysłu budowlanego.

W razie wykonywania w Niemczech działalności w ramach przemysłu budowlanego, przy czym do danych prac zatrudniani są pracownicy firmy, to firma taka powinna zarejestrować się w tzw. SOKA BAU, jako pracodawca, i podawać w SOKA BAU regularne zgłoszenia dotyczące swoich pracowników, w szczególności liczby odpracowanych godzin pracy i przyznanego im urlopu.

registration-and-notifications-at-soka-bau

Celem rejestracji w SOKA BAU jest zapewnienie równoważnych możliwości przyznawania urlopu pracownikom także w przypadku, kiedy z powodu częstych zmian zatrudnienia pracownicy ci nie mają jeszcze prawa do urlopu. Z tego powodu w SOKA BAU ewidencjonowany jest tzw. Fundusz Urlopowy Pracownika w ramach wszystkich jego wcześniejszych miejsc zatrudnienia.

W razie wykonywania czynności takich, jak np.: prace elektryczne, wodociągowe, instalacyjne lub prace mające związek z budownictwem, dana firma jest zwolniona z płacenia składek na rzecz SOKA BAU.

Podobnie, jak w przypadku zgłoszenia w Zollamt, w SOKA BAU należy zarejestrować się TYLKO wtedy, kiedy dana firma wykonuje prace w Niemczech wykorzystując swoich pracowników oraz realizuje prace leżące w kompetencji SOKA BAU.

W razie wykonywania czynności takich, jak np.: prace elektryczne, wodociągowe, instalacyjne lub prace prace mające związek z budownictwem.