Skip to main content Skip to search

Prowadzenie księgowości w Niemczech – niemieckie zeznanie podatkowe

Kiedy należy prowadzić księgowość w Niemczech?

W przypadku, kiedy zostaną spełnione ustawowe warunki do zaistnienia na terytorium Niemiec miejsca stałego prowadzenia działalności gospodarczej, do celów płacenia w Niemczech podatku dochodowego należy prowadzić księgowość w myśl niemieckiej legislatywy, stanowiącej podstawę do sporządzenia zeznania podatkowego. Taki sam obowiązek powstaje z chwilą zgłoszenia na prawie niemieckim działalności gospodarczej jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

accounting-administration-in-germany-tax-returns-in-germany

Zaczyna wtedy obowiązywać powinność prowadzenia księgowości i ewentualnie składania zgłoszeń podatku VAT w niemieckim urzędzie skarbowym. Z praktycznego punktu widzenia korzystne jest, kiedy księgowość prowadzi niemiecki doradca podatkowy. Zapewniamy reprezentowanie na mocy pełnomocnictwa we współpracy z naszym lokalnym doradcą w Niemczech.

W przypadku wykonywania w Niemczech prac budowlanych czy montażowych na jednym miejscu dla jednego klienta przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w Niemczech powstaje stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej do celów podatku dochodowego, wtedy dany dochód uzyskany w Niemczech należy opodatkować i prowadzić księgowość w myśl niemieckiej legislatywy, stanowiącej podstawę do sporządzenia zeznania podatkowego.

Niemiecką księgowość może prowadzić nawet osoba bez przedmiotowej kwalifikacji, lecz w takim przypadku osoba ta nie może reprezentować danej firmy, którą obsługuje, przed niemieckim urzędem podatkowym, ani nie może w imieniu tej firmy podpisywać zgłoszeń czy zeznań. Z punktu widzenia odpowiedzialności cywilnej za szkodę korzystne jest, kiedy księgowość prowadzi niemiecki doradca podatkowy.