Nasi eksperci podatkowi potrafią dokonać wyboru najbardziej korzystnego wariantu

W Niemczech istnieje 6 grup podatkowych, do których pracownicy są klasyfikowani w zależności od stanu rodzinnego, wysokości zarobków i dalszych kryteriów. Nasi eksperci podatkowi potrafią dokonać wyboru najbardziej korzystnej grupy podatkowej, aby zgodnie z prawem zoptymalizować opodatkowanie przychodów, unikając w ten sposób niemiłych niespodzianek w postaci dopłat podatków.

taxes-in-germany-placement-in-tax-classes

Osoba zagraniczna niepozostająca w związku małżeńskim, zatrudniona w niemieckiej firmie, automatycznie jest zakwalifikowana do I grupy podatkowej, będącej najmniej korzystną, jednakże w pewnych, konkretnych przypadkach można otrzymać zwrot odprowadzanego podatku z wynagrodzenia po sporządzeniu zeznania podatkowego.

Osoba pozostająca w związku małżeńskim może zażądać o zakwalifikowanie do III grupy podatkowej, która w porównaniu z I grupą jest korzystniejsza. Jednakże przy składaniu wniosku o zwrot podatku na mocy zeznania podatkowego staje się to korzystne wyłącznie pod warunkiem, że partner nie ma zbyt wysokiego przychodu.

W razie niepozostawania w związku małżeńskim osoba taka zostanie zakwalifikowana do I grupy podatkowej, mającej najwyższe obciążenie podatkowe.

O przekwalifikowanie do III grupy podatkowej można wnioskować po wstąpieniu w związek małżeński. Wniosek należy złożyć w niemieckim urzędzie skarbowym. Jednakże zmiana taka jest korzystna jedynie wtedy, kiedy wysokość przychodów małżonki / małżonka nie jest zbyt wysoka, ponieważ jej / jego przychody są doliczane do przychodów osoby rozliczającej się w Niemczech, więc w niektórych przypadkach można jeszcze dopłacać do podatku płaconego w Niemczech.