Dotyczy wykonywania w Niemczech działalności w ramach przemysłu budowlanego.

Legislatywa niemiecka mówi, że jeśli na terytorium Niemiec wykonywana jest działalność budowlana, tzn. czynność dotycząca nieruchomości, wtedy z wystawionych faktur zleceniodawca powinien potrącać podatek od wynagrodzeń, o ile ich wystawca nie został zarejestrowany w niemieckim urzędzie podatkowym i nie uzyskał zwolnienia z płacenia zaliczki podatku (tzw. Freistellungsbescheinigung). Zwolnienie takie musi obowiązywać najpóźniej w czasie zapłaty faktury, czyli z pracami można zacząć i prowadzić je równolegle ze staraniami o uzyskanie zwolnienia z podatku.

exemption-from-the-withholding-tax-in-the-construction-business-tradesmen

Po przedłożeniu zleceniodawcy ważnego zwolnienia, musi on wypłacić pełną kwotę faktury, to znaczy nie może dokonać potrącenia z faktury zaliczki podatku. W przypadku, gdyby zleceniodawca potrącił już z faktury zaliczkę podatku, można zażądać jej zwrotu, lecz jest to możliwe dopiero po zakończeniu danego roku kalendarzowego.

Zwolnienie z zaliczki podatku musi posiadać każdy podmiot w całym łańcuchu poddostawców. Oznacza to, że zarejestrować powinna się firma, osoba fizyczna zarobkowo czynna oraz wszyscy ewentualni poddostawcy, o ile tacy są. W przypadku, gdyby poddostawcy danej firmy nie dysponowali zwolnieniem z płacenia zaliczki podatku, wtedy zgodnie z legislatywą niemiecką firma taka jest zobowiązana do potrącania tym poddostawcom z faktur zaliczek podatku, które musi następnie odprowadzić do niemieckiego urzędu skarbowego.

W razie posiadania ważnego zwolnienia z zaliczki podatku, zleceniodawca musi wypłacić pełną kwotę faktury, to znaczy nie może dokonać potrącenia zaliczki podatku z kwoty faktury.

O zwolnienie z zaliczki podatku należy wystąpić z chwilą rozpoczęcia wykonywania w Niemczech prac budowlanych. Zwolnienie takie musi obowiązywać najpóźniej w czasie zapłaty faktury, czyli z pracami można zacząć i prowadzić je równolegle ze staraniami o uzyskanie zwolnienia z podatku.