Skip to main content Skip to search

Zdravotné poistenie v Nemecku – registrácia

V nemecku ste povinný sa zdravotne poistiť.

V prípade ak idete uzavrieť pracovný pomer s nemeckou firmou a doteraz ste boli poistený v poisťovni vo svojej domovskej krajine, ste povinný sa ešte pred podpisom pracovnej zmluvy poistiť v nemeckej zdravotnej poisťovni. Zároveň vo Vašom domovskom štáte sa zo zdravotného aj sociálneho poistenia musíte odhlásiť, nakoľko v rámci EÚ nemôžete byť poistencami oboch štátov súčasne.

health-insurance-in-germany-registration

Výber nemeckých zdravotných poisťovní je veľký a je len na Vašom zvážení, ktorú poisťovňu si vyberiete. V prípade ak sú za Vás zo strany Vášho zamestnávateľa pravidelne platené príspevky do zdravotnej poisťovne, máte nárok za splnenia stanovených podmienok na plnenie napríklad v prípade práceneschopnosti ako nemecký občan.

Ešte pred podpisom pracovnej zmluvy ste povinný si vybrať zdravotnú poisťovňu, v ktorej chcete byť poistený a túto informáciu musíte poskytnúť Vášmu zamestnávateľovi, aby vedel, kam za Vás má prispievať.

Áno, v prípade ak ste zamestnancom nemeckej firmy a ste riadne poistený v nemeckej zdravotnej poisťovni, v prípade ak budete PN, je nutné túto skutočnosť oznámiť bezodkladne Vášmu zamestnávateľovi ale aj poisťovni za účelom uplatnenia si príspevku na nemocenské dávky.