Skip to main content Skip to search

Zasiłek macierzyński w Niemczech – zasiłek rodzinny w Niemczech

Prawo do pobierania niemieckiego zasiłku macierzyńskiego i rodzinnego

O niemiecki zasiłek macierzyński może ubiegać się jedynie matka w przypadku, kiedy przez określony czas była ubezpieczona zdrowotnie w Niemczech. Zasiłek macierzyński wypłaca stosowny zakład ubezpieczeń zdrowotnych, w którym matka jest ubezpieczona. W określonych okolicznościach o niemiecki zasiłek rodzinny w Niemczech może ubiegać się też małżonek matki dziecka tamże pracujący, w przypadku, kiedy matka żyje z dzieckiem w państwie macierzystym.

maternity-allowance-in-germany-parental-allowance-in-germany

Służymy radą i pomocą w tych sprawach, podpowiemy które formularze należy wypełnić i jakich terminów przestrzegać, aby prawo do zasiłku nie wygasło.

O zasiłek macierzyński może wystąpić jedynie matka dziecka w przypadku, kiedy była zgodnie z prawem ubezpieczona w Niemczech; ojcu takie prawo nie przysługuje. Można domagać się wypłacania zasiłku rodzinnego. W razie nabycia praw do niego w swoim kraju ojczystym, strona niemiecka dopłaci powstałą różnicę.

O niemiecki zasiłek rodzinny należy domagać się do 3 miesiąca wieku dziecka. Czas pobierania zasiłku można ustalić na okres 12 lub 24 miesięcy, przy czym ta sama kwota całkowita zostanie proporcjonalnie rozdzielona na krótszy lub dłuższy okres czasu.