Skip to main content Skip to search

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech – rejestracja

W Niemczech istnieje obowiązek wstąpienia do systemu ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku przygotowywania się do zawarcia stosunku pracy z firmą niemiecką, będąc dotychczas ubezpieczonym w firmie ubezpieczeniowej w macierzystym państwie, jeszcze przed podpisaniem umowy o pracę z firmą niemiecką należy ubezpieczyć się w niemieckim zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych. Jednocześnie w państwie macierzystym należy zrezygnować z ubezpieczenia zdrowotnego i socjalnego, ponieważ w ramach UE nie można być ubezpieczonym jednocześnie w dwóch państwach.

health-insurance-in-germany-registration

W Niemczech działa wiele firm oferujących ubezpieczenie zdrowotne, wybór jednej z nich jest rzeczą osobistą każdego ubezpieczonego. W przypadku, kiedy pracodawca regularnie odprowadza składki do zakładu ubezpieczenia zdrowotnego, wtedy po spełnieniu ustalonych warunków, dla przykładu, w razie niezdolności do pracy zagraniczny pracownik ma prawo do takich samych świadczeń, jak obywatel Niemiec.

Jeszcze przed podpisaniem umowy o pracę należy dokonać wyboru firmy oferującej ubezpieczenie zdrowotne i przekazać tę informację pracodawcy, aby wiedział, gdzie będzie odprowadzać składki.

Tak, osoba będąca pracownikiem niemieckiej firmy, rzetelnie zarejestrowana w niemieckim zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych, w razie niezdolności do pracy oraz bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu pracodawcy i zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych, ma prawo do korzystania z niemieckich świadczeń chorobowych.