Skip to main content Skip to search

Prowadzenie księgowości

Kiedy należy prowadzić księgowość w Niemczech?

W przypadku, kiedy zostaną spełnione ustawowe warunki do zaistnienia na terytorium Niemiec miejsca stałego prowadzenia działalności gospodarczej, wtedy do celów płacenia w Niemczech podatku dochodowego należy prowadzić księgowość w myśl niemieckiej legislatywy, stanowiącej podstawę do sporządzenia zeznania podatkowego. Oczywiście taki sam obowiązek powstaje z chwilą założenia w Niemczech firmy, zgłoszenia na prawie niemieckim działalności gospodarczej albo będąc osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą.

when-is-it-required-to-administer-bookkeeping-in-germany

Zaczyna wtedy obowiązywać powinność prowadzenia księgowości oraz ewentualnie składania zgłoszeń podatku VAT w niemieckim urzędzie skarbowym.

Z praktycznego punktu widzenia korzystne jest, kiedy księgowość prowadzi niemiecki doradca podatkowy. Zapewniamy reprezentowanie na mocy pełnomocnictwa we współpracy z naszym lokalnym doradcą w Niemczech.

W przypadku wykonywania w Niemczech prac budowlanych czy montażowych na jednym miejscu dla jednego klienta przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, powstaje w Niemczech stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej do celów podatku dochodowego, i wtedy taki dochód uzyskany w Niemczech należy opodatkować i prowadzić księgowość w myśl niemieckiej legislatywy, stanowiącej podstawę do sporządzenia zeznania podatkowego.

Niemiecką księgowość może prowadzić nawet osoba bez przedmiotowej kwalifikacji, lecz w takim przypadku osoba ta nie może reprezentować danej firmy, która obsługuje, przed niemieckim urzędem podatkowym, ani nie może w imieniu tej firmy podpisywać zgłoszeń czy zeznań. Z punktu widzenia odpowiedzialności cywilnej za szkodę korzystne jest, kiedy księgowość prowadzi niemiecki doradca podatkowy.