Skip to main content Skip to search

Materský príspevok v Nemecku – Rodičovský príspevok v Nemecku

Nárok na nemecký materský a rodičovský príspevok

O nemecký materský príspevok môže požiadať len matka v prípade, ak bola po určité obdobie zdravotne poistená v Nemecku. Materské vypláca príslušná zdravotná poisťovňa, v ktorej je matka poistená. O rodičovský príspevok v Nemecku môže za určitých okolností požiadať aj manžel matky dieťaťa pracujúci v Nemecku, v prípade ak matka s dieťaťom žije v domovskej krajine.

maternity-allowance-in-germany-parental-allowance-in-germany

Aj s touto administratívou Vám radi pomôžeme a poradíme, aké formuláre je nutné za týmto účelom vypísať a v akej lehote, aby nedošlo k zániku daných nárokov.

Materský príspevok môže žiadať len matka dieťaťa v prípade ak by bola zákonne poistená v Nemecku, otec nárok na daný príspevok nemá. O rodičovský príspevok môžete požiadať. V prípade ak na neho máte nárok aj v domovskej krajine, nemecká strana Vám potom doplatí len rozdiel.

O nemecký rodičovský príspevok musíte požiadať do 3 mesiacov veku dieťaťa. Dĺžku poberania príspevku si môžete určiť buď na 12 mesiacov alebo 24 mesiacov s tým, že celková suma by sa proporcionálne rozdelila na toto dlhšie obdobie.