Skip to main content Skip to search

Zdravotní pojištění v Německu – registrace

V Německu máte povinnost se zdravotně pojistit.

V případě, že se chystáte uzavřít pracovní poměr s německou firmou a doposud jste byli pojištění u pojišťovny ve Vaší domovské zemi, jste povinni se ještě před opisem pracovní smlouvy pojistit u německé zdravotní pojišťovny. Zároveň se musíte odhlásit ve Vaší domovské zemi ze zdravotního a i sociálního pojištění, protože v rámci EU nemůžete být pojištěnci v obou zemích současně.

health-insurance-in-germany-registration

Výběr německých zdravotních pojišťoven je velký a záleží pouze na Vašem rozhodnutí, kterou si zvolíte. V případě, že jsou za Vás ze strany Vašeho zaměstnavatele pravidelně hrazené příspěvky pro zdravotní pojišťovnu, máte nárok při splnění stanovených podmínek na plnění například v případě pracovní neschopnosti jako německý občan.

Ještě před podpisem pracovní smlouvy máte povinnost si zvolit zdravotní pojišťovnu, u které se chcete pojistit a tuto informaci musíte sdělit Vašemu zaměstnavateli, aby věděl, kam má za Vás přispívat.

Ano, v případě, že jste zaměstnancem německé firmy a jste řádně pojištěn/a u německé zdravotní pojišťovny, pak v případě Vaší pracovní neschopnosti je nutné tuto skutečnost oznámit bezodkladně Vašemu zaměstnavateli a i pojišťovně za účelem uplatnění příspěvku na nemocenské dávky.