Skip to main content Skip to search

Přídavky na děti v Německu

Každý plátce daně v Německu má nárok na pobírání rodinných přídavků.

Každý plátce daně v Německu má nárok na pobírání rodinných přídavků, a to i v tom případě, kdy jsou rodinné přídavky vyplácené v domovské zemi. Jde většinou o případy, kdy je otec dítěte zaměstnán v Německu a matka s dítětem žijí v domovské zemi. Naši zkušení spolupracovníci Vám poskytnou kompletní služby od seznamu potřebných dokladů a formulářů až po podání žádosti o jejich vyplácení.

child-benefits-in-germany

A to dokonce i se zpětnou platností, maximálně však po dobu 6 měsíců zpětně od podání žádosti. Proces rozhodování o rodinných přídavcích je značně komplikovaný, ale zejména zdlouhavý, přičemž je nutné počítat s minimální dobou zpracování 6–9 měsíců.

Pokud jsou Vám vypláceny přídavky na dítě České republiky, můžou Vám být současně vypláceny i přídavky z Německa, které jsou ale ponížené přesně o částku přídavků z domovské země.

Ano, možné to je, pokud toto dítě s Vámi žije ve společné domácnosti a pokud jej tedy živíte a vychováváte.